V rámci podujatí k 100. výročiu založenia ČSR sme zorganizovali v mesiaci december súťaž medzi košickými internátmi.
Súťažili dvojčlenné družstvá zo 7-ich školských internátov.
Umiestnenie:
1. miesto ŠI AG Werferova
2. miesto ŠI Považská
3. miesto ŠI Ostrovského