Žiacka rada Školského internátu v spolupráci s koordinátorkou športovej komisie zorganizovala 4.ročník behu pre zdravie - minimaratón. Zúčastnilo sa ho 49 žiakov zo spriatelených ŠI, ktorí bežali v 2 kategóriách chlapci a dievčatá.
Umiestnenie bežcov:
Kategória chlapci: 1.miesto - Viliam Burik
2.miesto - Kristián Štec
3.miesto - Daniel Pankuch
Kategória dievčatá: 1.miesto - Andrea Červenková
2.miesto – Erika Mederová
3.miesto – Dominika Kleščová
Víťazom odovzdala riaditeľka so zástupkyňou pre výchovu medaily a sladké odmeny.