Žiacka rada Školského internátu v spolupráci s koordinátorkou športovej komisie zorganizovala 5.ročník behu pre zdravie - "Minimaratón". Zúčastnilo sa ho 66 žiakov zo spriatelených ŠI, ktorí bežali v 2 kategóriách chlapci a dievčatá.
Umiestnenie bežcov:
Kategória chlapci: 1.miesto - Viliam Burik (ŠI A. Garbana)
2.miesto - Dominik Tóth (ŠI SOŠ Ostrovského)
3.miesto - Juraj Drobný (ŠI Medická)
4.miesto - Jakub Kučera (ŠI SOŠ Kukučínova)
Kategória dievčatá: 1.miesto - Ivana Vargová (ŠI Považská)
2.miesto – Erika Mederová (ŠI A. Garbana)
3.miesto – Veronika Pindrochová (ŠI Medická)
4.miesto - Patrícia Bujňáková (ŠI Považská)