Žiacka rada Školského internátu v spolupráci s koordinátorkou športovej komisie zorganizovala 6.ročník behu pre zdravie - "Minimaratón". Zúčastnilo sa ho 51 žiakov zo spriatelených ŠI, ktorí bežali v 2 kategóriách chlapci a dievčatá.
Umiestnenie bežcov:
Kategória chlapci: 1.miesto – V. Burik (ŠI A. Garbana)
2.miesto - H. Bartko (ŠI Medická)
3.miesto – B. Tkáč (ŠI SOŠT)
4.miesto – D. Povec (ŠI SOŠT)
Kategória dievčatá: 1.miesto – I. Vargová (ŠI Považská)
2.miesto – N. E. Stojdová (ŠI Jedlíkova)
3.miesto – A. Paková (ŠI AG Werferova)
4.miesto – K. Maximová (ŠI AG Werferova)