Žiacka rada Školského internátu v spolupráci s koordinátorkou športovej komisie zorganizovala 9. 10. 2018 8. ročník behu pre zdravie - "Minimaratón". Zúčastnilo sa ho 49 žiakov zo spriatelených ŠI, ktorí bežali v 2 kategóriách chlapci a dievčatá.
Umiestnenie bežcov:
Kategória chlapci: 1.miesto - P. Pitak (ŠI SPŠE Komenského)
2.miesto - S. Mišenčík (ŠI SPŠE Komenského)
3.miesto - D. Jakubko (ŠI Medická)
4.miesto - S. Mihalíč (SOŠ Ostrovského)
Kategória dievčatá: 1.miesto - V. Pindrochová (ŠI Medická)
2.miesto - I. Vargová (ŠI Považská)
3.miesto - V. Uharčeková (ŠI AG Werferova)
4.miesto - A. Kmečová (ŠI AG Werferova)