Žiacka rada Školského internátu v spolupráci s koordinátorkou športovej komisie zorganizovala 3. 10. 2017 7. ročník behu pre zdravie - "Minimaratón". Zúčastnilo sa ho 49 žiakov zo spriatelených ŠI, ktorí bežali v 2 kategóriách chlapci a dievčatá.
Umiestnenie bežcov:
Kategória chlapci: 1.miesto - T. Antoš (ŠI SOŠT Kukučínova)
2.miesto - V. Burik (ŠI AG Werferova)
3.miesto - J. Krojer (ŠI SOŠ Ostrovského)
4.miesto - L. Hanzel (ŠI SOŠT Kukučínova)
Kategória dievčatá: 1.miesto - M. Puchírová (ŠI AG Werferova)
2.miesto - I. Vargová (ŠI Považská)
3.miesto - V. Pindrochová (ŠI Medická)
4.miesto - P. Baková (ŠI AG Werferova)