ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  FOTOGALÉRIA

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM
    STRAVOVANIE

ZMLUVY: Rok 2011:
Zmluva 1_2011 - Pharm_servise
Zmluva 3_2011DDZakarovce
Zmluva 4_2011 SG
Zmluva 5_2011GA
Zmluva 6_2011IES
Zmluva 9_2011Aquatech

Stravníci od 15 do 19 rokov

- raňajky.......................................................0.41 €
- desiata.......................................................0.27 €
- obed...........................................................1.12 €
- olovrant......................................................0.21 €
- večera........................................................0.68 €
- režijné náklady (0.15€ obed+0.15€ večera)...0.3 €

Celodenná stravná jednotka spolu:..................2.99 €

Stravníci od 11 do 15 rokov

- obed...........................................................1.01 €


Cudzí stravníci

- obed...........................................................2.12 €


   Podrobnejšie informácie poskytuje
   p. Sepešiová Marta -
kontakt


Ceny sú platné od: 1. 1. 2012
Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 


www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk